Posts Tagged ‘SCB’

Internet förutsättningen för handeln

Företagen i Europa använder sig i hög grad av internet i sitt dagliga arbete. Sju av tio svenska företag med 10 anställda eller fler använder regelbundet internet i sitt dagliga arbete, jämfört med 52 procent av de europeiska företagen. Enligt en undersökning utförd av SCB, Statistiska centralbyrån, finns bredbandsuppkoppling i ca 82 procent av företagen […]

Powered by WordPress