Internet förutsättningen för handeln

Företagen i Europa använder sig i hög grad av internet i sitt dagliga arbete. Sju av tio svenska företag med 10 anställda eller fler använder regelbundet internet i sitt dagliga arbete, jämfört med 52 procent av de europeiska företagen. Enligt en undersökning utförd av SCB, Statistiska centralbyrån, finns bredbandsuppkoppling i ca 82 procent av företagen i Europa som har tio anställda eller fler. På topp av internetanvändningen bland företagen i Europas länder ligger Finland, Spanien och Frankrike där cirka 90 procent av företagen har en bredbandsuppkoppling. På fjärde plats kommer Sverige där 88 procent av företagen med tio anställda eller fler har bredbandsuppkoppling. Internet har verkligen blivit ett av de viktigaste arbetsverktyg bland företagen, detta oavsett arbetssyssla. Informationsanskaffning är kanske den viktigaste delen av internetanvändningen men fler och fler företag har även sett möjligheterna med försäljning över internet.