Flytta tjänstepension – Viktig information för dig som vill göra detta

Många är intresserade av att flytta tjänstepension eller flytta pensionförsäkring, men många tror att det i just deras fall inte är möjligt. Hur vet man då om man har flytträtt tjänstepension eller pension eller inte? För att detta ska vara möjligt, så måste din flytträtt tjänstepension vara inskriven i ditt kollektivavtal (så kolla med facket med andra ord!) eller så måste försäkringsbolaget ha gett dig denna rätt (detta kollar du i försäkringsvillkoren). Det går med andra ord inte att svara rakt av på om det är möjligt för dig att flytta tjänstepension eller inte, utan du måste själv göra en del efterforskningar kring detta.

Vad innebär det då om man har en flytträtt pensionsförsäkring?

I så fall innebär detta att du kan flytta det försäkringskapital eller pensionskapital du har till ett annat försäkringsbolag. I regel tar det gamla försäkringsbolaget ut en avgift för detta. Tyvärr är detta för närvarande åtminstone något som det inte går att göra så mycket åt, utan denna avgift åker man på att betala.

Vad ska man tänka på om man funderar på att flytta sin pension om man upptäcker att man har flytträtt pension?

Ja, då krävs det att man undersöker en hel del saker, för att säkerställa att man gör ett bra val. Att flytta till ett annat bolag ogenomtänkt kan nämligen bli en riktigt dålig affär. Om du är väldigt oinsatt i pensioner och pensionsförsäkringar, kan du givetvis vända dig till en försäkringsrådgivare, men tänk på att många försäkringsrådgivare ofta propsar på försäkringar som de själva förespråkar eller har en anknytning till. Fast man tänkt ta hjälp är det därför viktigt att vara insatt i grunderna åtminstone för att man inte ska göra ett dåligt val.

Några tumregler du bör ha i åtanke är dock:

Att välja ett ekonomiskt starkt bolag som visat på hög avkastning historiskt. Att välja en försäkring där avgifter och kostnader är så låga som möjligt, eftersom detta gör den totala avkastningen högre. Att läsa igenom villkoren noga, tills du förstår allt som står i dem. Den vanligaste anledningen till missnöje är nämligen okunskap, dvs. att man bytt utan att känna till hur produkten funkar. Så säkerställ att du verkligen förstår villkoren fullt ut. Säkerställ att produkten passar dig. Vissa försäkringar kan t.ex. endast tecknas av personer som är 100 %:igt friska, är du inte det, måste du vara betydligt mer vaksam än andra.